atölye

“bir duvar vardı. önemli görünmüyordu. kesilmemiş taşlardan örülmüş,kabaca sıvanmıştı. erişkin biri üzerinden uzanıp bakabilir, bir çocuk bile üzerine tırmanabilirdi. yolla kesiştiği yerde bir kapısı yoktu, orada yerin geometrisine indirgeniyordu. bir çizgiye,bir sınır düşüncesine. ama düşünce gerçekti, önemliydi. yedi kuşak boyunca dünyada o duvardan daha önemli bir şey olmamıştı.
bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. neyin içerde neyin dışarda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıydı.”
Ursula K. Le Guin

afis

Hangi tarafta olduğunuzun en belirsiz olduğu aralık mıdır eşik, yoksa tam aksine bir tarafı tutar ve onu mu işaret eder?
Atölye “eşik” başlığı altında simge, imge, sınır, iç, dış, aitlik, aradalık, belirsizlik meselelerinin (ve bu tartışmalarda ortaya atılan yeni meselelerin) mekansal karşılığını aramayı amaçlamaktadır. En iyi yol göstericinin sorular olacağı atölyenin tartışma, çalışma ve üretim süreçleriyle beslenmesi beklenmektedir.
Bu konuda, katılımcılara, aşağıda belirtilen metinlerin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
. Georg Simmel,”Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Kent Ve Kültürü,Cogito,Sayı:8,Yaz Yapı Kredi Yayını (sf.81-89)
. Kevin Lynch, “Çevrenin İmgesi”, Kent Ve Kültürü,Cogito,Sayı:8,Yaz Yapı Kredi Yayını (sf.153-161)
. Lewis Mumford, “Görünmeyen Kent”, Kent Ve Kültürü,Cogito,Sayı:8,Yaz Yapı Kredi Yayını (sf.169-173)
. Gyorgy Kepes, “Kent Ölçeğinde Dışavurum ve İletişim Üzerine Notlar”, Kent Ve Kültürü,Cogito,Sayı:8,Yaz Yapı Kredi Yayını (sf.177-190)
. John Berger, “Görme Biçimleri”,
Katılım formuna ekleyeceğiniz ve atölye sürecinde masaya yatırılacak olan sorularınıza göre 20 kişi olan atölye kontenjanı belirlenecektir.

Reklamlar